สะพานเพลงออนไลน์ > อารมณ์เพลง

อารมณ์นี้ อารมณ์ไหน อารมณ์เพลงนี้....งัย

<< < (2/2)

บินหลา ณ ระโนต (นอกอ นากา):
บ้านฉานหม้ายไหร มีแต่ไผ่กับโหนด
อำเภอระโนต จังหวัดสงขลา
อยากให้ได้รู้ จำชื่อไว้หนา
อยู่จังหวัดสงขลา อำเภอระโนต
......................................

ระโนต
ขับร้อง เชรา
คำร้อง/ทำนอง ปราโมทย์ ขาวหนูนา

ว่า...อ๋อ......................................................ไม่ต้องตั้งหม้อข้าวเย็น
บ้านผมหม้ายไหรมีแต่ไผ่กับโหนด
อยู่อำเภอระโนตจังหวัดสงขลา
ขัดข้องไอ้ไหรสั่งไปผมมา
อยู่จังหวัดสงขลาอำเภอระโนต
ปีไหนฟ้าดีพอได้มีข้าวกิน
ได้ปลดหนี้ปลดสินมีแรงปีนต้นโหนด
อีกปีฝนแล้งเหมือนแกล้งให้ตายดิ้น
ต้องกู้หนี้ยืมสินกินแต่ลูกโหนด
มีอยู่ทั่วไปจนยากกันหนักหนา
เพราะโชคชะตาอยู่กับนาอยู่กับโหนด
ไปๆมาๆอยู่แค่สงขลาระโนต
ทำนาขึ้นโหนดอยู่จังหวัดสงขลา
เดี๋ยวนี้กำลังรุ่งเขาเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
ลำคลองบ้านฉันมีแต่น้ำเค็ม
สารพิษน้ำเสียที่ปล่อยลงคลอง
พอน้ำเจิ่งนองไหลเข้าหนองไหลเข้านา
ต้นข้าวเหี่ยวเฉาปลาเมาตายกอง
เหม็นไปทั้งคลองทุ่งรวงทองระโนต
เมื่อก่อนนั้นมาน้ำท่าก็พอใช้
เลี้ยงวัวเลี้ยงควายหมูเห็ดเป็ดไก่
ปลูกผักปลูกกล้าทำนาตอนหน้าแล้ง
ยังได้ปลามาแกงก็แบ่งกันกินกันไป
เดี๋ยวนี้ต้องคิดเพราะมลพิษมันเต็มนา
น้ำมันเค็มหนักหนาจะทำนาได้อย่างไร
ขอให้รัฐมาบำบัดระโนตให้ที
เพราะตัวอย่างมันมีอยู่ที่มหาชัย
รัฐเอ๋ยรีบทำถ้าช้าแล้วจะยุ่งๆ
ให้เราได้เลี้ยงกุ้งทำนากันต่อไป
.............................................
ลูกโหนด
ขับร้อง ฉัตรชัย มงคลทอง

บ้านผมหม้ายไหรยังแต่ไผ่กับโหนด
อำเภอระโนตจังหวัดสงขลา
นี่คือคำขานเป็นกลอนโนรา
ระโนตนี่หนายังแต่นากับโหนด
แต่แรกบ้านผมทำน้ำตาลโหนด
ฅนอำเภอโนตขึ้นโหนดริมนา
แบกบอกไม้ไผ่ปาดตางนานมา
กินหรอยราสามากินน้ำหวานโหนด
จนเหอจนเหอจนจ้าน
มันขี้คร้านขี้คร้านขึ้นโหนด
เดียวนี้ระโนตที่มีราคา มีเสี่ยนากุ้งซื้อที่ดินที่นา
ขายที่ดีหวา ขายนาขายโหนด
เทียมอยู่บ้านผมและเหม็ดไผ่ หม้ายโหนด
อำเภอโนต จังหวัดสงขลา
มีแต่บทกลอนหนังลุงโนรา
ที่เคยร้องว่ามีนามีโหนด
..................................................
ลูกโหนด
ขับร้อง ฅนเล (ชาย)

บ้านฉานหม้ายไหรยังแต่ไผ่กับโหนด
อำเภอระโนต จังหวัดสงขลา
ผู้ฅนกล่าวขานพูดกันนานมา ระโนตนี่หนายังแต่นากับโหนด....เห้อ.....
เทียมอยู่บ้านฉานหม้ายไผ่ หม้ายโหนด ฅนอำเภอโนตขายโหนดขายนา
ซื้อรถปิ๊กอัพขับโชว์ไปมา หกเดือนหวาหวารถกระบ้ากะเขามายึด
จนเหอจนเหอ จนจี้ ไม่ขี้ปีไม่ขี้ปี ให้หลัง
นากุ้งเขาดังไปทั่วพารา มีเสี่ยนากุ้งซื้อที่ซื้อนา
ชาวโนตมากหน้าขายนาขายโหนด
บ้านฉานหม้ายไหรโหนดไผ่เหม็ดผึด
หน้ากุ้งดำผืดแลสุดลูกตา
เจ้าของนาโหนดเหม็ดโหนดเหม็ดนา
โถกยึดรถลาเลยรับจ้างเฝ้านากุ้ง
.....................................................
ลูกโหนด
ขับร้อง ฅนเล (หญิง)

บ้านฉานหม้ายไหรยังแต่ไผ่กับโหนด
อำเภอระโนต จังหวัดสงขลา
นี่คือคำขานเป็นกลอนโนรา
ระโนตนี่หนายังแต่นากับโหนด....เห้อ.....
แต่แรกบ้านฉานทำน้ำตาลโหนด
ฅนอำเภอโนตขึ้นโหนดริมนา
แบกบอกไม้ไผ่ปาดตาลนานมา
กินหรอยราสามากินน้ำหวานโหนด
จนเห้อ จนเห้อ จนจ้าน ฉานขี้คร้าน ขี้คร้าน ขึ้นโหนด
เดียวนี้ระโนต ที่มีราคา มีเสี่ยนากุ้งซื้อที่ดิน ที่นา
ขายที่ดีหวา ขายนา ขายโหนด
เทียมอยู่บ้านฉานเหม็ดไผ่ หม้ายโหนด
อำเภอระโนตจังหวัดสงขลา
มีแต่บทกลอนหนังลุงโนรา ที่เคยร้องว่ามีนามีโหนด
................................................................
ระโนต
ขับร้อง เขียวไรย์
บ้านผมหม้ายไหรยังแต่ไผ่กับโหนด
อยู่อำเภอระโนตจังหวัดสงขลา
ขัดข้องไอ้ไหรสั่งไปละผมมา
อยู่จังหวัดสงขลาอำเภอระโนต
พี่น้องบ้านฉันนั้นรำพันมาว่า
อยู่บ้านไร่ปลายนาทำนาและขึ้นโหนด
ปีหน้าฟ้าดีเราพอได้มีข้าวกิน
ได้ปลดหนี้ปลดสินมีแรงปีนต้นโหนด
อีกปีฝนแล้งเหมือนแกล้งให้ตายดิ้น
ต้องกู้หนี้ยืมสินทนกินแต่ลูกโหนด
มีอยู่ทั่วไปยังยากจนกันหนักหนา
เพราะโชคชะตาอยู่กับนาอยู่กับโหนด
ไปๆมาๆอยู่แค่สงขลาระโนต
ทำนาแล้วขึ้นโหนดอยู่จังหวัดสงขลา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version